logo
titulek
 
Chovatelské desatero
 1. Uchovnění feny - BONITACE.
 2. Včasný výběr vhodného chovného partnera - krycího psa (plemeníka) - vlastní výběr nebo podle rady zkušeného chovatele či klubového poradce chovu.
 3. POTVRZENÍ KRYCÍHO LISTU Poradcem chovu. Vyplněný KL se zasílá alespoň 6 týdnů před očekávaným háráním feny poradci chovu k potvrzení. Chovatel na KL vyplní údaje o své feně a údaje o vybraném plemeníkovi. Plemeníky může navrhnout i poradce chovu. Potvrzený KL zasílá poradce chovu obratem zpět.
 4. Krytí se uskutečňuje podle podmínek předem dohodnutých s majitelem krycího psa. Bez potvrzeného krycího listu klubovým poradcem chovu nesmí majitel krycího psa nechat fenu nakrýt. Po uskutečněném krytí vyplní chovatel s majitelem krycího psa list č.1 a 2 - Potvrzení o krytí feny = krycí list (KL).
 5. DO 7 DNŮ po krytí zasílá majitel krycího psa list č.1 - POTVRZENÍ O KRYTÍ FENY - KL Klubovému poradci chovu.
 6. DO 7 DNŮ po narození štěňat zasílá chovatel list č.2 - POTVRZENÍ O KRYTÍ FENY - KL a HLÁŠENÍ VRHU Klubovému poradci chovu.
  Pokud fena nezabřezla, zasílá chovatel list č.2 - KL Klubovému poradci chovu a oznámení, že fena nezabřezla.
  Do 7 dnů po narození štěňat sděluje chovatel majiteli krycího psa narození štěňat a další údaje o vrhu. Majiteli krycího psa se sděluje i to, že fena nezabřezla.
 7. Nejpozději do 2 týdnů věku štěňat zasílá chovatel Žádanku pro určení tetovacích značek (ve dvojím vyhotovení) na adresu KLUBOVÉHO PORADCE CHOVU:

  Kateřina Šmejkalová
  STRAKY 192
  289 25 STRAKY

  Poradce chovu zasílá potvrzené žádanky na Plemennou knihu ČMKU, odkud přidělená tetovací čísla zasílají zpět chovateli.
 8. Kolem 7 týdnů věku štěňat se provádí tetování dle přidělených značek. Tetování je nutné si předem domluvit s tetovačem či veterinárním pracovištěm.
 9. Do 9 týdnů věku štěňat zasílá chovatel Klubovému poradci chovu (adresa je na obálce zpravodaje):
  • "Přihlášku k zápisu štěňat" (ve dvojím vyhotovení)
  • "Žádanku o určení tetovacích značek"
  • "Tetovací pásku"
  • "Kontrolní zápis tetovače", druhý výtisk
 10. Novým majitelům štěňat poskytne chovatel nezbytné informace o činnosti klubu, možnosti vstupu do klubu, případně poskytne přihlášku.

 • Schválení mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice!
 • Zda chovatel o mezinárodně chráněný název své chovatelské stanice zažádá před absolvováním bonitace nebo až po zařazení feny do chovu - záleží jen na jeho rozhodnutí.
 • Bez zaregistrovaného mezinárodně chráněného názvu své chovatelské stanice nemůže chovatel odchovávat štěňata.
 • Chovatel nesmí zapomínat na řádné vedení knihy odchovů!
 • Všechny tiskopisy je možno si vyžádat u Klubové poradkyně chovu.