logo
titulek
 
Zdravotní program
Vyhlášení ozdravného chovatelského programu CKCHS klubu Čech, Moravy a Slezska
Základní body programu:
 1. V platnosti od 1.ledna 2003.
 2. Uvedením v platnost programu přestává platit podmínka povinného vyšetření RTG DKK pro bonitaci a pro následné uchovnění, platné od 1.4.1997.
 3. OZDRAVNÝ CHOVATELSKÝ PROGRAM JE ZÁLEŽITOSTÍ DOBROVOLNOU, PŘESTO VELMI VÍTANOU A OCEŇOVANOU! Chovatelé mají morální zodpovědnost za použití postižených jedinců v chovu.
 4. Program svým obsahem a náplní podporuje a zvýrazňuje chovatele, kterým záleží na zdraví svých psů a svých odchovů, stejně jako na propagaci zdraví plemene.
 5. Je založen na jednoduchém a přehledném principu.
 6. Je přístupný všem chovatelům a majitelům Kavalírů, ať jsou či nejsou členy klubu.
 7. Do Programu je zahrnuto sledování výskytu dysplazie kyčelních kloubů (DKK) u Kavalírů a také je jeho snahou omezit výskyt MVD neboli Onemocnění srdečních chlopní u Kavalírů nebo alespoň posunout MVD do pozdějšího věku.
 8. VYŠETŘENÍ Rtg DKK je dobrovolné, provádí se 1x za život psa. Zápis výsledku Rtg DKK je zapisován při bonitaci. Pokud zrentgenovaný pes či fena již bonitaci absolvovali, lze zapsat výsledek DKK dodatečně a to u klubového poradce chovu.
 9. Snímky nadále pro klub vyhodnocuje MVDr. Lukáš Duchek, Ošetřovna PAPRSEK, ul.Hábova 2645, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00. Vyhodnocení snímků od jiného veterináře pro nás není platné! MVDr. Duchek je jediný vyhodnocovatel RTG DKK snímků pro plemeno!
 10. POSLECHOVÉ VYŠETŘENÍ SRDCE – provádí se každoročně minimálně do věku 5 let psa/feny (do 6. narozenin). Poté je ponecháno na samotném chovateli, zda se bude i nadále zajímat o zdravotní stav svých chovných jedinců.
 11. CHOVNÍ JEDINCI BY MĚLI BÝT BEZ NÁLEZU ŠELESTU NA SRDCI JEŠTĚ VE VĚKU 5-ti LET! Pokud se u psa /feny objeví šelest na srdci ve věku 5 a méně let, nemá být takový jedinec v žádném případě použit v chovu. (Velký význam má i sledování potomků těchto postižených jedinců – z hlediska zdraví by ani oni neměli být v chovu využiti. Je možné počkat a pokud budou mít ještě ve věku 5 let zdravé srdce (týká se potomků), pak v chovu využiti být mohou.)
 12. DOPORUČENÍ:
  • chovní psi i feny by měli být využiti v chovu poprvé minimálně ve věku 2,5 let, měli by mít vyšetřené srdce s čistým výsledkem, a jejich rodiče by měli mít zdravé srdce ještě ve věku minimálně 5 let.
  • velmi se doporučuje upřednostnit jako krycího psa psa staršího 5 let se zdravým srdcem či dokonce psa ještě staršího s lehkým nálezem šelestu na úkor mladého psa bez jakéhokoliv zdravotního záznamu u něj či jeho rodičů.
 13. OMEZENÍ CHOVNOSTI - program DOPORUČUJE nevyužívat v chovu jedince s nálezem dysplazie kyčelních kloubů stupně číslo 4. Dále se omezení týká psů a fen do věku 5ti let (do 6tých narozenin), kterým bude diagnostikován nález šelestu na srdci – ti by NEMĚLI BÝT POUŽITI V CHOVU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ!!!
 14. VYŠETŘENÍ SRDCE:
  • postačuje každoroční poslechové vyšetření srdce veterinářem specialistou. Pokud by byl zjištěn nějaký nález šelestu na srdci, pak se doporučuje specifikovanější vyšetření srdce – SONO, EKG, Dopplerův Přístroj.
  • vyšetření je možné na klubem pořádaných akcích – KV, SV, bonitace a svody, na těchto akcích povede vyšetření jeden nebo dva stálí veterináři. Další možností je samostatné vyšetření srdce u těch veterinářů, se kterými klub navázal spolupráci.
 15. FORMULÁŘE:
  • Formulář je zpracovaný podle vzoru anglického formuláře a podle vzorů používaných např. ve Švédsku, Finsku a Dánsku.
  • Klub vydává formuláře pro zápis výsledku vyšetření srdce, tyto formuláře jsou k dispozici u veterinářů, se kterými klub navázal smluvní spolupráci. Formuláře mají dva díly – originál a kopii. Po absolvování vyšetření veterinář provede zápis do formuláře, originál zůstává majiteli vyšetřeného psa, kopii zasílá veterinář na adresu klubové databanky, na adresu Klubového poradce chovu Cavalier King Charles spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska.
  • Výsledek vyšetření (formulář) má platnost vždy na dobu JEDNOHO roku.
  • Formuláře budou k dispozici u Klubového poradce chovu, bonitační referentky a u smluvních veterinářů.
 16. SEZNAM VYŠETŘENÝCH PSŮ A FEN:
  • Klub pravidelně ve svém zpravodaji uveřejňuje jména a základní údaje o vyšetřených jedincích – pouze o zdravých jedincích a to těch, kde je dán souhlas majitele k uveřejnění výsledku. (Majitel na formuláři uvádí, zda souhlasí či nesouhlasí s uvedením výsledku vyšetření u svého psa/feny).
  • Uvádí se: jméno psa – barva – datum narození – datum vyšetření srdce – stupeň vyšetření – Rtg DKK – (PRA) – majitel .
  • Získané údaje zůstávají diskrétní a nejsou nikde zveřejňovány bez souhlasu majitele!
  • Jelikož formulář platí na dobu jen jednoho roku, uvádění na seznamu vyšetřených jedinců je také časově omezené na dobu jednoho roku podle data vyšetření!
 17. VETERINÁŘI:
  • CKCHS klub Čech, Moravy a Slezska navazuje spolupráci s doporučenými veterináři a jen od těchto veterinářů budou uznávány výsledky vyšetření!!
  • Jména smluvních veterinářů budou uváděny v klubovém zpravodaji.
  • Záznamy od jiných veterinářů pro nás nebudou platné!