logo
titulek
 
U P O Z O R Ň E N Í

Klubové stránky s inovovaným obsahem a vzhledem jsou přesuunuty na novou adresu:

www.cavalierclub.cz

Tyto původní stránky již nebudou od 1.2.2007 aktualizovány!

Vítejte na oficiálních klubových stránkách
Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska
Jsme dobrovolným sdružením chovatelů, majitelů a příznivců psů plemene
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL
Jsme jediným specializovaným klubem pro toto plemeno v ČR působícím od roku 1992.
Zabezpečujeme propagaci chovu, ochranu psů a samozřejmě se zaměřujeme na zvyšování úrovně chovu těchto atraktivních malých španělů ve smyslu znění mezinárodního standardu FCI tak, aby se co nejvíce přibližoval nejen evropské, ale celosvětové úrovni. To znamená - nejen po stránce exteriérové, ale také zdravotní.

Nedílnou součástí funkce klubu je každoroční pořádání svodů dorostu, bonitací, Klubové a jednou za dva roky také Speciální výstavy.

Chov je kontrolován prostřednictvím Chovatelského, Zápisního a Bonitačního řádu v součinnosti s Klubovým poradcem chovu.
Chovatelský program ve svých ustanoveních dbá na etiku chovu a tu také vyžadujeme od chovatelů - členů klubu.

Členy klubu jsou také chovatelé, kteří se problematikou chovu a jeho zkvalitňováním zabývají řadu let, mnozí s výbornými výsledky. O své zkušenosti se dělí se začínajícími chovateli prostřednictvím stálé spolupráce a poskytováním odborných i praktických rad. Náš chovatelský program založen především na bázi dobrovolnosti a odpovědnosti samotných chovatelů.

Členem klubu se může stát každý zájemce, který dosáhl věku 15-ti let.

Dle potřeby, zpravidla 4 x ročně, vydáváme pro členy klubový zpravodaj "Kavalír", kde jsou uváděny důležité informace (termíny klubových akcí, výsledky výstav a bonitací, informace o odchovech a.j.). Každý člen má možnost do obsahu zpravodaje přispívat zajímavými podněty.

Základní kapitál klubu je tvořen členskými klubovými příspěvky, poplatky za vystavení krycích listů a bonitační poplatky.

Naším záměrem je, aby zájem o kvalitní chov našeho krásného plemene byl příslupný všem chovatelům - což je hlavním posláním a cílem klubu.

Jestliže Váš zájem o toto plemeno je stejný, přijďte mezi nás !
Novinky
19.1.2007
Nová adresa MVDr.Luká? Duchek:
Jindrova 43, 155 00 Praha 5
19.1.2007
V sekci Chovatelský servis doplněna krytí a odchovy.
8.1.2007
Doplněna aktuální krytí a odchovy v sekci Chovatelský servis.
12.12.2006
V sekci Chovatelský servis doplněna krytí a odchovy.
21.11.2006
Doplněna krytí, odchovy, chovatelské stanice a fotografie plemeníků.

Aktuální akce
V blízké době nejsou plánovány žádné akce.

Z fotogalerie
I takto se mů?e Kavalír vyspat?

Chyba při načítání příspěvku